ceramika / ceramika budowlana / cegły ceramiczne

Cegły ceramiczne

   
    Cegła
- jest to materiał budowlany w kształcie prostopadłościaniu, kształtki, klina lub wycinka pierścienia kołowego. Materiał ten jest uformowany z gliny, piasku, wapna, bementu (bloczki betonowe) lub innych surowców, które mają dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne. Cegłę uzyskuję się przez suszenie, wypalanie lub naparzania parą wodną. Produkuje się ja w różnych rozmiarach w zależności od jej przeznaczenia i gustu.

    Cegły ceramiczne - materiał budowlany wytwarzany z glin ilastych, morenowych, wstęgowych, łupków, mułków oraz lessów. Przy produkcji ceramiki budowlanej stosowane są : piasek kwarcowy, złom suszarniowy. Taką mieszkankę surowców poddaje się rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodą na jednolitą masę. Formuje się ją w tzw. surówkę, następnie całość jest suszona i wypala w temperaturze od 850°C do 1000°C. Cegłę ceramiczną na początku produkowano ręcznie (palcówka).


Polityka Prywatnosci |

Cegły ceramiczne