ceramika / ceramika przemysŁowa / elektroceramika

Elektroceramika


    Materiały i wyroby ceramiczne stosowane w elektrotechnice, elektronice i elektrotermii ze względu na ich właściwości


          Najczęściej stosowane materiały:
 • ceramika steatytowa- produkowana z gliny, magnezytu i talku.

  Zastosowanie- elementy konstrukcyjne, elementy izolacyjne, dielektryki ceramiczne I typu.

 • porcelana elektrotechniczna- podukowana z kaolinu z domieszką plastycznej gliny, drobno zmielonego kwarcu, korundu i skalenia.

  Zastosowanie- izolatory nisko i wysokonapięciowe dla prądów małej częstotliwości (wiszące, liniowe, przepustowe, pniowe, wsporcze, przemysłowe).

 • ceramika PZT- produkowana jest ze spieków tytanu i cyrkonianu ołowiowego.

  Zastosowanie- przetworniki piezoelektryczne, rezonatory generujące ultradźwięk.


  Wyroby elektroceramiczne:

 • wyroby elektrotechniczne- wykonane są z porcelany krzemionkowej, korundowej, cyrkonowej, mulitowej, ceramiki zawierającej węglik krzemu lub ceramiki cezjanowej lub tlenek cynku.

  Zastosowanie- izolatory stacyjne, izolatory liniowe, izolatory przemysłowe, warystory.

 • wyroby elektroniczne – wykonane są z ultraporcelany, ceramiki steatytowej, tytanianów modyfikowanych ołowiem, barem lub cyrkonem, czystego tlenku glinu.

  Zastosowanie: elementy piezoelektryczne, kondensatory, części konstrukcyjne, podłoża, magnesy ferrytowe, obudowy.

 • wyroby elektrotermiczne

  Zastosowanie: ogniwa paliwowe z tworzyw ceramicznych, ogniwa sód- siarka, elementy grzejne pieców elektrycznych.

     
Polityka Prywatnosci |

Elektroceramika