ceramika / ceramika przemysŁowa / wyroby ogniotrwałe

Ceramiczne wyroby ogniotrwałe


  Są to wyroby o ogniotrwałości zwykłej nie niższej niż 1500 °C. Niektóre z tych wyrobów są również odporne na gwałtowne zmiany temperatur i działanie związków chemicznych. Najczęściej mają postać płytek lub cegieł.
  Ceramiczne wyroby ogniotrwałe produkowane są z naturalnych surowców mineralnych zawierających związki chemiczne o wysokiej temp. topnienia. 


Podział ze względu na odporność:
 • ogniotrwałe- można je stosować w temp. 1500 - 1770°C,
 • wysokoogniotrwałe- można je stosować w temp. 1770 - 20000°C,
 • o najwyższej ogniotrwałości- stosowane w temp. powyżej 20000°C.
Podział ze względu na technologię produkcji:
 • wyroby prasowane na gorąco,
 • wyroby z mas plastycznych,
 • wyroby z mas termoplastycznych,
 • wyroby z mas sypkich,
 • wyroby z mas lejnych.
Podział ze względu na rodzaj obróbki:
 • materiały topiono-odlewane,
 • materiały obrabiane cieplnie,
 • materiały wypalane,
 • materiały niewypalane.
    Wyroby ceramiki ogniotrwałej mają bardzo zróżnicowaną porowatość:

Najczęściej stosowane są:
 • wyroby krzemianowe- produkowane z czystego krystalicznego kwarcu, kwarcytów krystalicznych i skrytokrystalicznych oraz piasków kwarcowych.
Zastosowanie- ściany pieców szklarskich, ściany komór koksowniczych, sklepienia pieców Martenowskich.
 • wyroby szamotowe- produkowane z gliny, kaolinów, łupków i glin ogniotrwałych.
Zastosowanie- piece ceramiczne, piece szklarskie, paleniska kotłowe, wielkie piece.
 • wyroby magnezowe- produkowane są ze spieczonego magnezytu z dodatkiem spoiwa organicznego.
Zastosowanie- piece Martenowskie, piece elektryczne.
 • wyroby dolmitowe- produkowane są z wypalonego dolomitu stabilizowanego specjalnymi dodatkami lub spoiwem organicznym.
Zastosowanie- piece obrotowe.
 • wyroby chromitowe- produkowane są z mieszaniny chromitu i magnezytu z dodatkiem spoiwa organicznego.
Zastosowanie- piece ceramiczne, piece cementowe, rozdzielenie wymurówki kwaśnej od zasadowej.
 • wyroby węglowe- produkowane są z węglika krzemu.
       Zastosowanie- tygle grafitowe do wytapiania stali i metali kolorowych.Polityka Prywatnosci |

Wyroby ogniotrwałe