ceramika / surowce ceramiczne / surowce nieplastyczne

Surowce nieplastyczne


Surowce nieplastyczne są to surowce dodawane do masy ceramicznej, w celu obniżenia jej chłonności, tzw. surowce schładzające. Dzięki ty surowcom w masę wnika mnie wody, co wiąże się ze zmniejszeniem podatności wyrobów na wszelkiego typu deformacji oraz pęknięcia podczas wypalania. Do tego rodzaju zaliczamy również tzw. topniki, które po wypaleniu tworzą na ceramice charakterystyczne szkliwo.Surowce nieplastyczne podzielić możemy na naturalne i sztuczne.

Wśród surowców nieplastycznych naturalnych znajdują się:
- kwarcyty
- kwarce
- żwiry
- piaski
- topniki - skalenie i pegmatyty.

Do surowców nieplastycznych sztucznych zalicza się:
- złom szamotowy

Polityka Prywatnosci |

Surowce nieplastyczne